Storegade, Randers
År 2015
Bygherre: Randers Kommune

Den samlede entreprise omfatter i hovedtræk følgende arbejder:
• Fjernelse af eksisterende belægning af asfalt, beton, granit, træer der ikke bevares og udstyr
• Jordarbejder og vejopbygning for ny belægning
• Udførelse af al afsætning for koter, koordinater, systemlinjer, fixpunkter, kontrolmålinger, ”som udført”
tegninger mv.
• Udførelse af ny belægning med teglklinker, betonfliser og asfaltarbejder
• Udførelse af nye trapper i tegl jf. tegningsmateriale og beskrivelse
• Renovering af trapper jf. tegningsmateriale og beskrivelse
• Træhulsbede for nye træer samt plantning af disse
• Opsætning af inventar/udstyr
• Retablering ved eksisterende bygninger og efter skurby og containerplads mv.

Midtbyprojekt, Hammel

År:  2014-2015
Bygherre:  Favrskov Kommune

Water & Welness, Randers – Stamvej + Udvidelse af Viborgvej

År: 2014-2015
Bygherre: Randers Kommune
Vejmyndighed Vejdirektoratet

Entreprisen omfatter
• Arbejdsplads indretning, nedtagning og drift
• Opbrydningsarbejder
• Råjordsarbejder
• Forberedende arbejder for belysning og signalanlæg
• Indbygning af bundsikring og stabilt grus
• Betonarbejder
• Kantstens- og brolæggerarbejder
• Belægningsarbejder med varmblandet asfalt
• Skiltearbejder
• Afmærkning og afstribning

Renovering af Søndergade – Hadsten

År:  2013
Bygherre:  Favrskov Kommune

Opgaven skal løses i partnering, hvor bygherre, rådgiver og entreprenør i fællesskab forpligter sig til at løse opgaven i et åbent samarbejde.
Opgaven omfatter detailprojektering og udførsel af belægningsarbejder, omlægning af ledninger og kabler med mere.

Campus, Randers

År:  2013
Bygherre: VIA University College