Deprecated: Function create_function() is deprecated in /sites/1033.node3.isx.dk/wp-content/plugins/baw-login-logout-menu/bawllm.php on line 13
Kloak | Brdr. Andersen A/S

Kloak

Udskiftning af kloakledninger er et af vores store kompetenceområder.

Med de mængder af ledninger som efterhånden er gravet ned i vores gader og fortove kræves der stor erfaring og dygtighed for at grave ned til kloakledninger, der oftest ligger dybest, uden at beskadige de andre ledninger.

Vi har de erfarne gravemestre, rørlæggere og formænd, som sikrer en stabil fremdrift uden at forårsage store skader.

Sanering af afløbssystemet i Nordbyen, Etape E11

År: 2016
Bygherre: Randers Spildevand A/S

I forbindelse med nærværende entreprise skal der etableres store regnvandsledninger og spildevandsledninger i store dybder. En række vandledninger skal omlægges permanent og fjernvarmeledninger skal omlægges midlertidigt. Gravearbejdet for disse arbejder udføres i nærværende entreprise.
Desuden er der en lang række øvrige forsyningsledninger i området, bl.a. et 60 kV oliekølet el-kabel, transmissionsledninger for fjernvarme og råvandsledninger hvor der skal tages særlige forholdsregler i udførelsen.
Generelt er der meget lidt plads mellem eksisterende fremmedledninger og det nye kloaksystem. Dette betyder bl.a. at de nye regn- og spildevandsledninger placeres over hinanden og der skal tages særlige forhold til sikring og beskyttelse af bl.a. fjernvarmeledninger.

Tjærby Kloakseparering

År: 2015-2016
Bygherre: Randers Spildevand A/S

Entreprisen omfatter separering af det eksisterende afløbssystem i Tjærby.
Herudover omfatter entreprisen etablering af et regnvandsbassin syd for Tjærby.

Sanering af afløbssystemet i Nordbyen, Etape E4

År: 2014
Bygherre: Randers Spildevand A/S

Entreprisen omfatter i hovedelementer følgende arbejder:
› Etablering af ca. 695 lbm. spildevandsledning i dimensionen ø200 mm PVC
klasse SN8 – incl. brønde.
› Etablering af ca. 690 lbm. regnvandsledning i dimensionerne ø200-315 mm
PP-strukturrør, type B, klasse SN8 – incl. brønde.
› Etablering af stikledninger og skelbrønde for regn- og spildevand til 71 ejendomme.
› Retablering af eksisterende veje og fortove.
› Retablering af vejbump samt udlægning af slidlag på Klintevej
› Retablering af helleanlæg på Trekronervej