Vejarbejde

Brdr. Andersen har udført mange større og mindre omforandringer og nyanlæg af veje. Senest har vi bl.a. lavet Krydsombygning på Vestre Boulevard og Slåenvej, udretning af sving på Trigevej, udvidelse af Herredsvej og Stamvej + udvidelse af Viborgvej i forbindelse med opførelsen af Water & Welness Randers.

Rasteplads Nørremark – Lastbilparkering

År: 2022
Bygherre: Vejdirektoratet

Etablering af 18 stk. nye lastvogns parkeringer samt 2 stk. nye parkering til Modulvogntog på Rasteplads Nørremark, beliggende ved E45 i nordgående retning imellem Hedensted og Horsens S. Herudover fornyelse og opdimensionering af regnvands systemet inkl. tilslutning til eksisterende motorvejssystem.

Krydsombygning Vestre Boulevard, Randers

År: 2016
Bygherre: Vejdirektoratet

 

Signalregulering Slåenvej, Randers N

År: 2015
Bygherre: Vejdirektoratet

 

Udretning af sving, Trigevej

År: 2014-2015
Bygherre: Favrskov Kommune

Entreprisen omfatter arbejder i forbindelse med etablering af ca. 280 m kurveudretning af Trigevej.

Herredsvej

År: 2014-2015
Bygherre: Favrskov Kommune

Entreprisen omfatter arbejder i forbindelse med udvidelse af Herredsvej med ca. 1 m mod syd samt fornøden regulering af rabatter og skråninger på en ca. 850 m lang strækning fra rundkørslen til Grundfør.

Water & Welness, Randers – Stamvej + Udvidelse af Viborgvej

År: 2014-2015
Bygherre: Randers Kommune
Vejmyndighed Vejdirektoratet

Entreprisen omfatter
• Arbejdsplads indretning, nedtagning og drift
• Opbrydningsarbejder
• Råjordsarbejder
• Forberedende arbejder for belysning og signalanlæg
• Indbygning af bundsikring og stabilt grus
• Betonarbejder
• Kantstens- og brolæggerarbejder
• Belægningsarbejder med varmblandet asfalt
• Skiltearbejder
• Afmærkning og afstribning

Brorenovering, Ålborg Syd

År: 2014
Bygherre: Vejdirektoratet
Hovedentreprenør MT Højgaard
Entreprise Jordarbejde & Opbrydning