Byggeprojekter

Brdr. Andersen har udført jord-, kloak- og belægningsarbejder ved mange nybyggerier og renoveringer. På det seneste har vi udført vi jord-, kloak- og belægningsarbejder på udvidelsen af Randers Stadion, Tøjhusparken, Bofællesskab Rebslagervej 18.

Fremtidens Plejehjem og daginstitution

År: 2016-2017
Entreprisesum: 5.308.000 kr.
Bygherre: Randers Kommune
Totalentreprenør: CC Contractor
Entreprise: Jord & Kloak

Randers Kommune har besluttet at opføre et nyt demensegnet plejehjem, der omfatter 60 boliger med tilhørende servicearealer. I sammenhæng med plejehjemmet skal opføres en ny daginstitution.
Det nye plejehjem omfatter ialt 60 plejeboliger, herunder 45 boliger på 75 m² samt 15 boliger på 90 m², med tilhørende servicearealer samt udearealer. Den nye daginstitution skal rumme ca. 100 børnehavebørn og ca. 39 vuggestuebørn. Til det samlede byggeri skal opføres fælles parkeringsfaciliteter mm.

Den forventede målgruppe til Fremtidens plejehjem er beboere med demenssygdomme i moderat til svær grad og beboere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Enghøj Kirke – Udvidelse af sognegård

År: 2015-2016
Entreprisesum: 483.000 kr.
Bygherre: Menighedsrådet ved Enghøj Kirke
Hovedentreprenør: Hedebo A/S
Entreprise: Jord, Kloak & Beplantning

Turbinen – Ombygning

År: 2015-2016
Entreprisesum: 463.000 kr.
Bygherre: Værket
Hovedentreprenør: Hedebo A/S
Entreprise: Jord, Kloak & Belægning

Projektet omfatter om- og tilbygning af spillestedet Turbinen, som er en del af kulturstationen Værket i Randers. Turbinen ombygges indvendig på alle tre etager, og udbygges mod syd med et gennemgående trappetårn fra kælder til 1. sal samt, en tilbygning på 1. sal, mod både syd og nord. Samtidig suppleres 1. sal med et scenetårn mod vest, og der etableres nye adgangs- og flugtvejsforhold i terræn.

Randers Egnsteater, Talentskole

År: 2015
Entreprisesum: 1.500.000 kr.
Bygherre: Værket
Hovedentreprenør: Murerfirma Niels Bugge Aps
Entreprise: Jord, Kloak, Belægning & Beplantning

 

C. la Cours Skole – Tilbygning

År: 2015
Entreprisesum:
Bygherre: C. la Cours Skole
Hovedentreprenør:
Entreprise: Jord, Kloak, Belægning & Beplantning

 

Rebslaaeriet Etape III

År: 2011-2014
Entreprisesum:
Bygherre: Boligorganisationen Møllevænget og Storgaarden
Hovedentreprenør:
Entreprise: Jord, Kloak, Belægning & Beplantning

 

Thorsbakke – Seniorboliger

År: 2012
Entreprisesum:
Bygherre:
Hovedentreprenør:
Entreprise: Jord, Kloak, Belægning & Beplantning

 

Randers Sygehus – P-Hus

År: 2012
Entreprisesum:
Bygherre:
Hovedentreprenør:  MT Højgaard
Entreprise: Jord, Kloak, Belægning & Beplantning