Byggemodning

En af firmaets hovedopgaver er udførelse af byggemodninger for oplandets forskellige kommuner. Her indgår både kloakering, vejanlæg samt vand- el- og varmeforsyning og er således opgaver, der dækker mange af firmaets kompetenceområder.

Byggemodning Munkdrup Etape III

År: 2021
Bygherre: Randers Kommune / Vandmiljø Randers

Entreprisen omfatter byggemodning af 21 parceller.
Arbejdet omfatter jord, kloak og belægningsarbejder for byggemodning af etape 3 i nyt boligområde
i Munkdrup.
Arbejdet består i hovedtræk af følgende:
· Udførelse af ca. 2500 m² veje & ca. 3000 m² stier.
· Ca. 285 m ø 200 mm gravitationsledninger incl. tilhørende brønde
· Åbne kanaler for regnvandsafledning.
· Gravning for drikkevand og fjernvarme
· Nye stikledninger til ejendomme.
· Færdiggørelsesarbejder

Byggemodning Munkdrup Etape II

År: 2017
Bygherre: Randers Kommune / Randers Spildevand

Entreprisen omfatter byggemodning af 20 parceller.
Arbejdet omfatter jord, kloak og belægningsarbejder for byggemodning af etape 2 i nyt boligområde
i Munkdrup.
Arbejdet består i hovedtræk af følgende:
· Udførelse af ca. 2000 m² veje
· Udførelse af ca. 2400 m² stier.
· Ca. 300 m ø 200 mm gravitationsledninger incl. tilhørende brønde.
· Åbne kanaler for regnvandsafledning.
· Nye stikledninger til ejendomme.
· Færdiggørelsesarbejder (udføres nu med undtagelse af slidlag)

Elbæk Allé – Byggemodning, Rundkørsel &  Regnvandsbassin

År: 2015-2016
Bygherre: Favrskov kommune / Favrskov Spildevand A/S

 

Udstykning og Ny præstebolig, Præstehaven Haslund

År: 2014
Bygherre: Haslund-Ølst Sognes Menighedsråd
Entreprise: Jord, Kloak og Terrænbefæstelse

Opførelse af ny præstebolig med tilhørende garager, og udstykning af præstegårdshaven til 4 byggegrunde.

Bruttoetageareal udgør ca. 320 m² for præstboligen.
Udstykningen af præstegårdshaven, udgør ca. 7265 m².
Der skal udføres veje og stier, kloakering til byggegrunde, kloakering af vej og stiarealer, vejbelysning m.m.