NO-DIG

TV/SPUL
Kloak-TV – Mange kloakrør er i meget dårlig stand. Ofte går det godt til hverdag med normal belastning. Problemet opstår ofte når huset er fuld af gæster. Lad os undersøge Deres kloakker nu, så de undgår ubehagelige overraskelser.

Med vores kloak-TV kamera kan vi opdage fejl og skader i skjulte rør. Vi kan optage farvebilleder og videofilm, og ved hjælp af en sender indbygget i kameraet kan vi lokalisere eventuelle skader så opgravningsarbejdet minimeres.

Røgtest
Hvis der opdages rottehuller i haven kan det være vanskeligt at afgøre hvorfra rotterne kommer ud af kloakken. Ved at blæse røg ned i rottehullet kan vi se hvor røgen trænger ind i kloakken hermed kan vi målrette reparationen af kloakledningen.

No-dig
No-dig er den generelle betegnelse for de nye metoder til ledningsrenovering uden opgravning. Hos Brdr. Andersen vil vi gerne hjælpe vore kunder til at komme lettest muligt igennem problemer med kloak- eller vandledningerne. Vi kan derfor tilbyde de gængse metoder for opgravningsfri ledningsrenovering.

Vores KS/AM-system sikrer, at vi vælger de rigtige metoder, og at kvaliteten af det udførte arbejde er i orden.

Strømpeforing
Hvis røret er beskadiget på vanskeligt tilgængelige steder som f. eks. under huset eller under en belægninger eller haveanlæg, kan vi tilbyde at udbedre skaden ved at fore røret med en indvendig strømpe. Røret bliver så stærkt som nyt og opgravnings- og retableringsarbejdet undgås.

Punktrenovering
Hvis skaden er begrænset til en mindre del af røret, kan vi i stedet for udføre en “kort strømpe” eller “punktrenovering”. Dette er selvfølgelig billigere end at strømpefore hele ledningen. Hvilken løsningen der vælges, afgør vi i samråd med kunden. De korte strømper kan også bruges til afpropning af “døde stikledninger” i hovedkloakken, således at rottereder undgås.

Rottestoppropper
En rottestopprop benyttes hvis der under forandring af kloakken opstår ubenyttede stikledninger. Normalt afproppes den ubenyttede stikledning kun i den øverste ende. Med en rottestopprop kan ledningen afproppes helt ude ved grenrøret på hovedledningen. Dermed undgås at stikledningen kan udvikle sig til en rotterede

Vi udfører også reparationer af private vand- og kloakstikledninger. Har du mistanke om dårlige kloakrør kan vi køre TV-kamera igennem rørene og opdage eventuelle fejl. Dette er specielt interessant inden du f.eks. installerer nyt badeværelse eller anlægger ny indkørsel, for det ville jo være ærgeligt at skulle hugge det hele op igen om et år eller to. Hvis det er muligt kan vi udføre renoveringsarbejder ved underpresning, hvilket mindsker opgravningsarbejderne.