Forsyningsledninger

Brdr. Andersen har blandt andet udført opgaver med transmissionsledning.

Udskiftning af fjernvarme i Mejlby udført i hovedentreprise. Udskiftning af transmissionsledninger (Ø450 mm) og etablering af nye forsyningsledninger på Nørrebrogade i Randers.

Dette er ligeledes en af firmaets hovedopgaver. Kendetegnet ved disse opgaver er at de som regel er meget generende for områdets beboere under udførelsen fordi veje og fortove graves op, men når først opgaven er færdig, skal der helst ikke være synlige spor, og anlægget skal kunne servicere områdets beboere i dets anonymitet under jorden i mange år fremover.