Højvandssikring af afløb

Har du problemer med opstuvning/oversvømmelse af kloakvand i kælder?

Du har mulighed for at højvandssikre dine afløb i kældre, trappenedgange. På den måde undgår du dyre skader og gener på din bolig. Det kan også være at din forsikring tilbyder dig en lavere præmie hvis du har højvandssikret afløbene og har tegnet servicekontrakt på højvandslukkere.

Der er mange muligheder for at højvandssikre. Kontakt os for at høre om mulighederne.

Husk service på dit højvandslukke eller tilbageløbsstop!

Har du allerede et højvandslukke, tilbageløbsstop, kontraklap monteret er vi certificeret til at servicere dem

Ofte foreskriver producenten et årligt service fra en aut. kloakmester. Det fremgår af den drift- og vedligeholdelsesvejledning du har modtaget efter monteringen af dit højvandslukke.

Serviceinterval afhænger af belastningen på installationen, men er normalt:

1 gang årligt for private hjem
2 gange årligt for flerfamiliehuse
4 gange årligt for erhverv.

Vi udfører service på Kessel produkter, Napan højvandslukkere, og tilbageløbsstop.

Et service på højvandslukke omfatter

Kørsel til og fra installations adressen
Visuel gennemgang at installationen, her ser vi om der er bemærkninger til selve installationen

  • I brønde højtrykspules der først inden service foretages
  • Højvandslukket adskilles og efterses efter fabrikantens anvisning af den enkelte model og alle bevægelige dele smøres
  • Højvandslukket samles
  • Der udføres tæthedsprøvning af højvandslukket funktionstest og slutkontrol.