Kloakdæksler

Find dine brønde hvis muligt!

Det er en stor hjælp hvis du har mulighed for at fritlægge dine dæksler så vi kan komme til brøndene ved en kloakskade. Det er som oftest der vi starter fejlfindingen.

Kommunale byggesags arkiver

Randers, Mariagerfjord, Ålborg mfl. –  http://www.weblager.dk

Århus Kommune – https://minejendom.aarhus.dk/

Favrskov Kommune – https://public.filarkiv.dk/710#e=1&p=eyI4Ijp7fX0=

Norddjurs Kommune – https://public.filarkiv.dk/707#e=1&p=eyI4Ijp7fX0=

Syddjurs Kommune Åben indsigt – https://www.syddjurs.dk/aaben-indsigt